Cầu Việt Kiều

Clip 100 cây cầu cho quê hương (Phần 2)

About Thu Phong

Giảng viên Trường ĐHBK Tp.HCM từ 1996 đến 2013, hiện đang làm việc tại Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation