THÔNG TIN SỐ 18

Thưa các bạn, Tháng 6, mưa đầu mùa ở  Miền Nam đã bắt đầu. Việc thi công các cây cầu nông thôn có khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần phục vụ của các anh em công nhân, Nhóm VK vẫn…