Cầu Việt Kiều

Khánh thành VK.156 & VK.157

193

About Thu Phong

Giảng viên Trường ĐHBK Tp.HCM từ 1996 đến nay, hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Rennes-Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation