Cầu Việt Kiều

Lễ khánh thành 04 cây cầu hữu nghị VK tại Bạc Liêu – Hậu Giang ( 05/06.09.2015 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation