Cầu Việt Kiều

Bài phát biểu của Ngài Đại Sứ Bertrand Lortholary Nước Cộng Hòa Pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation