Cầu Việt Kiều

Thư mời khánh thành cầu VK 249 & VK 250

About Thu Phong

Giảng viên Trường ĐHBK Tp.HCM từ 1996 đến 2013, hiện đang làm việc tại Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation