Cầu Việt Kiều

Thông tin 117 – 118

 

 

————————————————————————+++—————————————————————————

 

 

About Thu Phong

Giảng viên Trường ĐHBK Tp.HCM từ 1996 đến 2013, hiện đang làm việc tại Canada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post Navigation