Thư mời khánh thành VK 255 – Hậu Giang

 Kính gửi : Quý nhà tài trợ, Quý anh chị em cùng các bạn bè gần xa. – Nhóm VK trân trọng kính mời Quý nhà tài trợ, Quý anh chị em cùng các bạn bè tham gia dự lễ khánh thành cây cầu hữu nghị VK 245 tại xã Hiệp Lợi – thị xã Ngã Bảy – tỉnh…