Dự án xây dựng nhà hữu nghị

Căn nhà hữu nghị (VK.23) do AI LINH DUY MAI
và UBND xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang xây tặng!

87Căn nhà đang trong quá trình xây dựng —-> Bàn giao căn nhà mới

88Bảng tên nhà Hữu Nghị

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *