Cầu Việt Kiều

Dự án xây cầu trụ khung T

157

Mặt cắt ngang trụ cầu

158

Mặt cắt dọc cầu

159

Kết cấu móng trụ

160

Chi tiết bản mặt cầu, dầm và mặt cắt ngang cầu

161

Cốp pha thép sử dụng để đúc cọc BTCT (đường kính 46 cm)

162

Lắp đặt cốt thép cọc BTCT

163

Lắp đặt máy khoan vào vị trí

164

Dùng tời (palan) đưa ống thép vào lỗ khoan

165

Các ống thép được nối vào nhau để xuống sâu (ống thép cuối cùng cao hơn mặt nước 20cm)

166

Đổ xong bê tông trụ

167

Hoàn thành trụ và mũ trụ

168

Cầu trụ khung T đã hoàn thành

169

Quang cảnh cây cầu có 1 thân trụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *