Cầu Việt Kiều

Tổng cầu hữu nghị VK đã hoàn thành và đưa vào sử dụng (2004 – 2016)

5 - 6 - 7 - 8-page-001 5 - 6 - 7 - 8-page-002 5 - 6 - 7 - 8-page-003 5 - 6 - 7 - 8-page-004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *