THÔNG TIN SỐ 18

Thưa các bạn, Tháng 6, mưa đầu mùa ở  Miền Nam đã bắt đầu. Việc thi công các cây cầu nông thôn có khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần phục vụ của các anh em công nhân, Nhóm VK vẫn…

THÔNG TIN SỐ 14

Thưa quý vị ! Chúng tôi rất vui mừng gửi đến quý vị THÔNG TIN SỐ 14 dưới đây về hoạt động xây cầu bêtông nông thôn của Nhóm VK trong tháng 3 năm 2011 : 1. Sau gần hai tháng khởi…