Cầu Việt Kiều

Khánh thành 02 cây cầu hữu nghị tại Tiền Giang

Thư mời khánh thành cây cầu hữu nghị VK 252 – Cần Thơ

 

 

Chi tiết chương trình:

 

———————————————–//—————————————————

Thông tin 117 – 118

 

 

————————————————————————+++—————————————————————————