Cách viết bài lên web

Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau đây: 1. Quý vị vào http://pontvk.fr và « đăng nhập » (nếu đã đăng nhập vào rồi thì bỏ qua bước này), 2. Vào mục « Quản lý » (góc dưới, bên phải), 3. Vào mục…